Bokförlag

Bokhandlare
F örsäljningsställen:


Bokrondellen


Internet:
:
AdLibris

*
Bokia

*
Bokus

*

Pricerunner

 

 


U5-förlagetJaget kontra Egot

av Åsa Wohlin

Jag-Ego-relationer beskrivna och tolkade efter en allmän grundmodell av naturens krafter.

Denna bok har tillkommit under en tid av 30 år och bygger till största delen på erfarenhet.

Grunden är en enkel 5-dimensionell modell av verkligheten som föddes så att säga i korsningen mellan psykologi och fysiken på den tiden. (Det tycks mig som om modellen har många beröringspunkter med senare årtiondens fysiska teorier.)

Psykologins enkla grunder kopplas därför till vad man kan se som gemensamma drag i naturvetenskapernas - och olika filosofiers - beskrivningar av världen.

Tolkningarna utgår från Jaget och Egot som motsatta krafter eller riktningar ur helheten människa - omvärld och analyserar följderna för Jag-Ego-relationer i närmiljö och samhälle.

Förväxlingen mellan Jaget och Egot tycks vara ganska utbredd, främst bland psykologer av facket. Och hur uppkommer Egot? Därom har de lärde tvistat.

Förvirringen är också stor om vilken syn på människan som skulle utgöra grund för åsikter om samhället.

Boken har därmed också blivit en bok om jämlikhetens och ojämlikhetens principer - och om gott och ont, och vad som ger grunden för dessa begrepp.

I bokens senare del tas bland annat upp några av alla de dubbeltydigheter i psykologiserande vardagsspråk som gör att sådant psykologiserande blir ganska svåruthärdligt. Vad menar man med självkänsla till exempel ? Det är två motsatta saker för Jaget respektive Egot. Liksom styrka-svaghet, frihet, ansvar, etc

Boken innehåller inte mycket av referenser eller "lärdom". Den vänder sig till människor som har behov av att djupare förstå sina med-/motmänniskor och är illustrerad med många enkla teckningar som förklaringar till texten.

Vad jag velat: vidareförmedla vad som hjälpt mig att själv begripa.

Läs innehållsförteckning

 

 

272 sid. Häftad.
ISBN 91-630-9859-8

Vid beställning direkt från förlaget:
Pris 100 kr
inkl moms och frakt
och postförskott

Beställ här:

u5-forlaget

   

 Annat skrivet, se Libris, KB Regina.